Bestuur

Bestuursleden:

Voorzitter:

Wil Lindelauf
T: 06-52406729
E: voorzitter@svstokpaardje.nl

Secretaris:
Wil Hoppers
T: 06-51829108
E: hoppers@home.nl

Penningmeester:
Ton Cremers
T: 0475-541278

Wedstrijdleider en PR:
Arie Schakel
T: 0475-853659
E: arieschakel@gmail.com

Beheer website
Inge Bisschops
E: bisschops.cjh@gmail.com

Ere-voorzitter: Evert Nijgh +

Erelid: Wim Berden