Categoriearchief: Uncategorized

Gouden KNSB-speld voor Wim Berden

– Gouden KNSB speld uitgereikt aan Wim Berden

Zoals elders gemeld vierde SV ’t Stokpaardje op 12 november haar 50-jarig bestaan met een besloten feest voor leden en partners. Bij de opening was de voorzitter van de LiSB aanwezig met een speciale opdracht. Niet alleen feliciteerde hij onze club met het 50-jarig bestaan, hij was er ook om aan Wim Berden de Gouden KNSB speld uit te reiken voor het feit dat hij – niet alleen 50 jaar lid is van onze club – maar ook 50 jaar lid van de LiSB/KNSB. Proficiat Wim!
Wim is niet het enige lid binnen onze club die deze speld mag dragen, ook Arie Schakel is drager van deze bijzondere onderscheiding.

Voor het verslag op de website van de Limburgse Schaakbond klik hier.

 

Ed Kessels overleden

In Memoriam Ed Kessels

Op vrijdag 25 januari 2019 is ons oud-lid Ed Kessels overleden. Op maandag 4 februari is in kleine kring afscheid van hem genomen en is hij gecremeerd. Enkele leden van onze vereniging waren hierbij aanwezig.

Ed heeft in zijn leven veel moeten meemaken. In 2008 verloor hij zijn zoon, in 2009 overleed zijn vrouw Tiny en in 2010 moest hij ook afscheid nemen van zijn dochter. Bewonderingswaardig was zijn optimisme om toch door te gaan.

Ed was een markante en aimabele schaakvriend. Hij was 29 jaar lid van onze vereniging, bezocht trouw onze clubavonden. In 2010 moest hij door familieomstandigheden en gezondsheidsproblemen echter afscheid nemen van onze vereniging. Ik citeer uit zijn afscheidsbrief: “Ik heb altijd met veel plezier bij de club geschaakt en ik bedank het bestuur en de leden hartelijk voor de gezellige sfeer en de kameraadschap. Ik neem met pijn in ’t hart afscheid.”

 

 

John Heuijerjans overleden

In Memoriam John Heuijerjans

Op vrijdag 11 april 2008 overleed op 53 jarige leeftijd onze schaakvriend John Heuijerjans uit Melick.

John was jarenlang een zeer gewaardeerd lid van de schaakvereniging ’t Stokpaardje. John schaakte sterker dan zijn Elo-rating doet vermoeden. Hij eindigde steevast in de hoogste regionen in de interne competitie. In de externe competitie scoorde hij menige punt voor zijn club. Hij was de ‘stille kracht’ van zijn team.
John was ook een trouwe schaker: geen enkele clubavond sloeg hij over en elke competitiewedstrijd was hij van de partij. Maar bovenal was hij een sympathieke schaker, bescheiden en zeer prettig in de omgang.

Een ongeneeslijke ziekte heeft hem uiteindelijk zijn schaakplezier ontnomen.

Wij wensen zijn vrouw Marga en zijn kinderen Rick, Mike, Ashley en Vera veel sterkte toe om dit enorme verlies een plaats in hun leven te geven.

 

Gerrit de Wit overleden

IN MEMORIAM
Gerrit de Wit  (29-7-1936 – 4-12-2022)

Op vier december jl. werd bekend dat ons lid Gerrit de Wit op 86 jarige leeftijd is overleden.

Gerrit was lid van de SV ‘t Stokpaardje vanaf het begin na de oprichting van de schaakvereniging. Na een bloeiperiode had de schaakvereniging rond 1978 een behoorlijke dip, waarbij zelfs de club weer dreigde te worden opgeheven. Er werd toch besloten om verder  te gaan en Gerrit was een van de initiatiefnemers die in een tijdelijk bestuur, bestaande naast hem uit Wim Berden en Thijs Ickenroth, daar gestalte aangaf. Gerrit in de functie van tijdelijke penningmeester.

In 1979 toen onze schaakclub definitief naar een locatie in Maasbracht ging werd een nieuw definitief  bestuur gekozen.   Gerrit werd voorzitter van ‘t Stokpaardje. Hij is voorzitter geweest tot en met 1981, toen de voorzittershamer door Roel Kleinstra werd overgenomen.

Halverwege de jaren 80 werd Gerrit lid van de schaakvereniging ‘t Pionneke in Roermond. Gerrit wilde bij ‘t Pionneke op een hoger niveau spelen.

Gerrit bleef in die periode wel een goede band houden  met het ‘t Stokpaardje in Maasbracht. Hij speelde vast elk jaar 7 weken mee in het door ‘t Stokpaardje georganiseerde Open Schaakkampioenschap Midden Limburg en later was hij ook vaste deelnemer aan het Wim Berden Rapid Toernooi.

Gerrit werd een jaar voor de coronacrisis weer lid van ‘t Stokpaardje. Hij was een trouw, gemotiveerd en begaafd clubschaker. De clubavond was zijn vaste invulling en alleen grote bijzonderheden konden hem daarvan weerhouden. Hij speelde zowel interne als externe competitie. Ook voor de externe competitie was Gerrit altijd paraat. Dat Gerrit een sterk gemotiveerde club- en competitiespeler was moge blijken uit de prachtige erelijst van prijzen die hij behaalde. Hij werd 1x clubkampioen. Hij won vier keer het Open Schaakkampioenschap Midden-Limburg en bij de Limburgse veteranen competitie 60+ zat hij 12 keer bij de eerste drie, waarvan 4 x kampioen. Het afgelopen seizoen werd Gerrit nog Allround Kampioen van onze schaakclub.

Gerrit wist al langer dat hij niet lang meer te leven had, en dat hij deze wedstrijd niet kon winnen. Hij bleef toch trouw naar onze clubavonden komen en speelde als van ouds heel sterk. Hij won recent de 1e cyclus van de onderlinge competitie.  Op zondag 13 november 2022 speelde hij aan bord 1 zijn laatste wedstrijd voor de LiSB externe competitie en wist deze wedstrijd binnen een uur winnend af te sluiten.  Zijn allerlaatste wedstrijden speelde hij op donderdag 17 november als deelnemer aan het 9e Wim Berden Rapid Toernooi.

Gerrit bedankt voor de toewijding en alles wat jij hebt betekend voor onze schaakclub.

Een groot schaker is heengegaan.  Gerrit R.I.P.

Wij wensen zijn vrouw An en kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Arie Schakel
voorzitter.

De uitvaart is op zaterdag 10 december om 13:30 uur in het DELA uitvaartcentum ‘Tussen de Bergen’, Kitskensdal 60 te Roermond.

In memoriam Günther Feketeföldi

 

GüntherHelaas is op vrijdag 26 januari 2018 ons lid Günther Feketeföldi op 73-jarige leeftijd overleden.

In  Günther verliezen we een van de boegbeelden van onze schaakclub ’t Stokpaardje. Hij was meer dan 40 jaar lid en was een heel trouwe speler, die bijna elke speelavond aanwezig was. Ook was Günther jarenlang een gewaardeerd lid van ons team dat speelde in de externe competitie van de Limburgse Schaakbond. Günther deed ook trouw elk jaar mee aan het open schaakkampioenschap van Midden-Limburg. Hij heeft dit nooit gewonnen maar wist toch menige kanshebber met een nul naar huis te sturen. Ook in de interne competitie wist hij het topspelers moeilijk te maken. Tweemaal veroverde Günther de bronzen medaille in de ‘allround’-competitie. Ook won hij de eerste prijs in groep 6 van het WB-Rapidtoernooi 2015.

Op de speelavonden van onze club bracht Günther altijd een portie humor mee. Met een rake opmerking wist hij vaak de schaakstilte te doorbreken en klonk er een schaterlach. Helaas kampte Günther de laatste jaren met gezondheidsproblemen, waardoor hij vaak afwezig was. Na zijn opname in het verpleegtehuis De Egthe kon hij weer komen. Günther – gezeten in een rolstoel – werd keurig gebracht en gehaald met een busje en nam zijn maatje Mark mee. Zo heeft hij de laatste maanden nog zijn geliefde schaakspel kunnen spelen. Günther behoorde gewoon bij de club, we zullen hem niet vergeten.

Peter Simonis, voorzitter

Frans Baets overleden

– Frans Baets overleden

Ons oud-lid Frans Baets is afgelopen dinsdag 17 mei 2022 helaas overleden. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar. Frans was een echte liefhebber van schaken, wat wel blijkt uit de rouwkaart waarop de Koning van het schaakspel staat afgebeeld. Hij bleef tot op hoge leeftijd naar onze clubavonden komen om zijn partijtje mee te spelen. Ook was hij een sportieve speler. Zijn humor leed niet onder het resultaat van de partij. Altijd opgewekt en bereid zijn steentje bij te dragen. Zo was hij jarenlang de materiaalmeester van de club.

Wij wensen zijn familie veel sterkte, we zullen Frans niet vergeten.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op maandag 23 mei 2022 in het crematorium te Baexem.
Namens ’t Stokpaardje sprak Peter Simonis. Op verzoek de tekst van zijn toespraak:

Afscheid van Frans Baets

Een rouwkaart in de bus. Op onze leeftijd gebeurt dat steeds vaker. Toch schrik je. Wie zou het zijn? Je maakt de envelop met bevende handen open. Op de buitenkant staat een schaakstuk afgebeeld. De witte koning. Gelijk schiet me zijn naam te binnen. Frans toch niet? Als ik de kaart openvouw: Ja toch Frans. Zijn laatste zet…

Toen Riet en ik als Hollenjers van boven de rivieren in 1980 naar Limburg verhuisden kwamen we in Grathem terecht, een plaatsje waar we nog nooit van hadden gehoord. Maar ja, het huis wat we zochten stond nu eenmaal in Grathem en het had een Jenaplanschool, wat onze kinderen gewend waren. Om snel te integreren werden Riet en ik lid van de tennisclub. Daar ontmoetten we Annie en Frans, echte autochtone Limburgers. Het klikte en tot mijn grote vreugde ontdekte ik dat Frans ook een schaakliefhebber was, zoals ik.

Al ras bleek dat er in Grathem nog meer schaaktalenten te vinden waren. Er werden al gauw schaakavonden georganiseerd met een clubje vrienden, waar naast Frans en ik ook Wim, Louis, Ben en nog een paar dorpsgenoten lid van waren. Wim bleek ook lid te zijn van een echte schaakclub in Maasbracht ’t Stokpaardje geheten. Toen we eenmaal gepensioneerd waren en meer vrije tijd kregen wist Wim ons over te halen lid te worden van deze club. Dat moet zo rond de eeuwwisseling geweest zijn.

Door allerlei oorzaken was het vriendenclubje in Grathem geen lang leven beschoren en togen Frans, Wim en ik wekelijks naar onze schaakclub in Maasbracht. Frans was een trouw lid en speelde graag zijn partijtje mee. Hij was ook een heel sportieve speler. De uitslag van een partij had geen invloed op zijn humor. Een ernstig diep nadenkend gezicht tijdens het spelen, maar daarna weer een vrolijke blik en een gulle lach. Ook was Frans bereid hand- en spandiensten te verrichten voor de club. Al gauw was Frans onze materiaalmeester. En als we weer eens van clublokaal moesten veranderen was Frans erbij om bij de verhuizing te helpen.

Ik wil graag afsluiten met de volgende anecdote.

Beste Frans,

Je behoorde wel niet tot de top drie van onze club, maar je was een tegenstander waar je rekening mee moest houden. Ik herinner me nog levendig een partij die we tegen elkaar speelden uit 2001. Het was een boeiende partij waarbij jij duidelijk beter uit de opening kwam. Totdat je – dacht ik – je dame weggaf. Maar de blunder bleek een fraai dameoffer te zijn. Nadat ik gretig je dame van het bord nam, zette jij me triomfantelijk met paard en loper mat.

Frans, je laatste zet….
Namens  je schaakvrienden wens ik je goede Hemelvaart.

De partij waarover gesproken wordt verliep als volgt:

Carel Goes overleden

– Carel Goes overleden

Carel_GoesHelaas bereikte ons het bericht dat ons lid Carel Goes op dinsdag 17 juli 2018 is overleden. Carel werd 76 jaar. De uitvaart heeft overeenkomstig zijn wens in besloten kring plaats gevonden.

Carel was al langere tijd lid van onze vereniging. Een aimabele en sportieve schaker. Zijn liefde voor het schaken wedijverde met zijn liefde voor het voetbal: was er donderdagavond een belangrijke voetbalwedstrijd op TV dan was het altijd de vraag of Carel toch zou komen schaken. Maar als hij kwam was Carel een schaker om rekening mee te houden.

In April liet hij weten dat er een ernstige ziekte bij hem was geconstateerd, waardoor hij de laatste ronden van het clubkampioenschap niet meer kon meespelen. Te snel en te plotseling hebben we van Carel afscheid moeten nemen. We wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte dit verlies te dragen.

Carel heeft ons een boodschap nagelaten:

Ik wens iedereen de rust en de tijd
om stil te staan bij de schoonheid die
de dagelijkse natuur, ver weg of dichtbij, ons geeft.
Alles is de moeite waard om ontdekt te worden,
grote en kleine wondertjes.
Geniet, voel, kijk, ruik! Dat deed ik ook elke dag……

Carel