Nieuws

– Interne competitie 2021-2022: Bradley Bakker wint 3e cyclus, Peter Simonis clubkampioen!

Op donderdag  2 juni werd de achtste en laatste ronde van de derde cyclus van onze interne  competitie gespeeld. Bradley Bakker won overtuigend van Arie Schakel, daardoor is hij duidelijk winnaar geworden van deze cyclus. De belangrijkste partij was echter die tussen Gerrit de Wit en Peter Simonis. Gerrit had aan remise genoeg om clubkampioen te worden. De partij was spannend, maar verdiende geen schoonheidsprijs. Beide spelers maakte fouten, maar aan het einde van het middenspel had Peter een pion meer. Een geïsoleerde pion op e5 kon door Gerrit niet voldoende verdedigd worden en ging ook verloren. Met een pionnenmeerderheid op beide vleugels wist Peter de winst binnen te halen. Daarmee is Peter dit seizoen weer clubkampioen geworden en mag hij de naar hem genoemde trofee zelf voor een jaar mee naar huis nemen!  Als tweede eindigt dus Gerrit de Wit en de derde plaats is voor Arie Schakel.

Voor de uitslagen en stand klik hier

Voor de kampioenschapspuntenlijst klik hier

Voor de lijst met clubkampioenen klik hier

– Externe competitie : ‘t Stokpaardje – Voerendaal 4: 1-5

Ronde 7, zondag 29 mei 2022
Door een nog niet opgehelderd misverstand dacht de teamleider van ‘t Stokpaardje dat er uit gespeeld moest worden, zodat om 13:00u het team van Voerendaal 4 in Maasbracht stond en wij in Klimmen. Na telefonisch overleg was Voerendaal zo sportief om terug naar Klimmen te rijden en daar de wedstrijd te spelen. Om 14:00 uur was iedereen aanwezig en kon de wedstrijd beginnen. ‘t Stokpaardje had maar 5 spelers meegenomen, dus we begonnen met een 0-1 achterstand. Na ruim een uur spelen moest Wim Berden helaas opgeven, even later gevolgd door Gerrit de Wit. Stand 0-3. De overige drie wedstrijden duurde wat langer. Tenslotte  wist Wil Lindelauf het eerste have punt binnen te halen. Onze invaller Rob Jongbloed wist een gewonnen stand niet te verzilveren en verloor alsnog. Peter Simonis had in het middenspel een pion geofferd en kreeg daardoor beter spel, maar een directe weg naar winst was nog niet te zien. Besloten werd tot remise. Resultaat een fiks pak slaag: 1-5!

Voor de stand en uitslagen klik hier.

In deze competitie is ‘t Stokpaardje als 4e geëindigd. We behaalden 5 matchpunten en 17 bordpunten. We kenden een vliegende start met 2 overwinningen. Maar de laatste twee rondes tegen Voerendaal 4 en 5 gingen hopeloos mis. Een serieus probleem was dat we 2x met een onvolledig team moesten spelen. Dat moet volgend jaar beter!


– Frans Baets overleden

Ons oud-lid Frans Baets is afgelopen dinsdag 17 mei helaas overleden. Hij bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar. Frans was een echte liefhebber van schaken, wat wel blijkt uit de rouwkaart waarop de Koning van het schaakspel staat afgebeeld. Hij bleef tot op hoge leeftijd naar onze clubavonden komen om zijn partijtje mee te spelen. Ook was hij een sportieve speler. Zijn humor leed niet onder het resultaat van de partij. Altijd opgewekt en bereid zijn steentje bij te dragen. Zo was hij jarenlang de materiaalmeester van de club.

Wij wensen zijn familie veel sterkte, we zullen Frans niet vergeten.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op maandag 23 mei 2022 in het crematorium te Baexem.
Namens ‘t Stokpaardje sprak Peter Simonis. Op verzoek de tekst van zijn toespraak:

Afscheid van Frans Baets

Een rouwkaart in de bus. Op onze leeftijd gebeurt dat steeds vaker. Toch schrik je. Wie zou het zijn? Je maakt de envelop met bevende handen open. Op de buitenkant staat een schaakstuk afgebeeld. De witte koning. Gelijk schiet me zijn naam te binnen. Frans toch niet? Als ik de kaart openvouw: Ja toch Frans. Zijn laatste zet…

Toen Riet en ik als Hollenjers van boven de rivieren in 1980 naar Limburg verhuisden kwamen we in Grathem terecht, een plaatsje waar we nog nooit van hadden gehoord. Maar ja, het huis wat we zochten stond nu eenmaal in Grathem en het had een Jenaplanschool, wat onze kinderen gewend waren. Om snel te integreren werden Riet en ik lid van de tennisclub. Daar ontmoetten we Annie en Frans, echte autochtone Limburgers. Het klikte en tot mijn grote vreugde ontdekte ik dat Frans ook een schaakliefhebber was, zoals ik.

Al ras bleek dat er in Grathem nog meer schaaktalenten te vinden waren. Er werden al gauw schaakavonden georganiseerd met een clubje vrienden, waar naast Frans en ik ook Wim, Louis, Ben en nog een paar dorpsgenoten lid van waren. Wim bleek ook lid te zijn van een echte schaakclub in Maasbracht ’t Stokpaardje geheten. Toen we eenmaal gepensioneerd waren en meer vrije tijd kregen wist Wim ons over te halen lid te worden van deze club. Dat moet zo rond de eeuwwisseling geweest zijn.

Door allerlei oorzaken was het vriendenclubje in Grathem geen lang leven beschoren en togen Frans, Wim en ik wekelijks naar onze schaakclub in Maasbracht. Frans was een trouw lid en speelde graag zijn partijtje mee. Hij was ook een heel sportieve speler. De uitslag van een partij had geen invloed op zijn humor. Een ernstig diep nadenkend gezicht tijdens het spelen, maar daarna weer een vrolijke blik en een gulle lach. Ook was Frans bereid hand- en spandiensten te verrichten voor de club. Al gauw was Frans onze materiaalmeester. En als we weer eens van clublokaal moesten veranderen was Frans erbij om bij de verhuizing te helpen.

Ik wil graag afsluiten met de volgende anecdote.

Beste Frans,

Je behoorde wel niet tot de top drie van onze club, maar je was een tegenstander waar je rekening mee moest houden. Ik herinner me nog levendig een partij die we tegen elkaar speelden uit 2001. Het was een boeiende partij waarbij jij duidelijk beter uit de opening kwam. Totdat je – dacht ik – je dame weggaf. Maar de blunder bleek een fraai dameoffer te zijn. Nadat ik gretig je dame van het bord nam, zette jij me triomfantelijk met paard en loper mat.

Frans, je laatste zet….
Namens  je schaakvrienden wens ik je goede Hemelvaart.

De partij waarover gesproken wordt verliep als volgt:

– Rapid Competitie 2021-2022: winnaar Thijs Ickenroth met 9 uit 9!!

De derde ronde van 3 partijen van onze Rapid Competitie werd op donderdag 3 maart afgewerkt. Thijs Ickenroth en Bradley Bakker behaalden de maximale score. Doordat deze competitie slechts 11 deelnemers telde is een vierde ronde niet mogelijk. De ranglijst is nu de eindstand. De duidelijke winnaar is Thijs Ickenroth die alle negen partijen won! Tweede werd Gerrit de Wit met 6,5 punten en Bradley Bakker derde met 6 punten.

Voor de resultaten en de eindstand klik hier.

– QR-controle bij bezoek aan ons speellokaal vervalt per 25 februari.

Met ingang van vrijdag 25 februari vervalt het controleren op de QR-code en is het dragen van een mondkapje niet meer nodig. Wel adviseren we de handen bij binnenkomst te desinfecteren.

– Persbericht: Schaakcafé in Maasbracht

Schaakvereniging ‘t Stokpaardje heeft Grand Café Aemilius bereid gevonden te fungeren als Schaakcafé in Maasbracht. Voor meer informatie zie het persbericht en de flyer.

– Speeltempo 

Omdat het Fishersysteem steeds populairder wordt en ook in de externe competitie wordt gebruikt gaan we over op dit systeem voor de interne competitie. We spelen dus met het volgende tempo: 90 minuten voor de hele partij met een toename van 30 seconden per zet.

– Coronamaatregelen

– Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht)
hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak. Kom dan niet schaken, blijf thuis.
– Reinig of desinfecteer je handen voor aanvang van de wedstrijd.
– Het dragen van mondkapjes en het houden van 1,5 m afstand is niet meer verplicht.

– Interessant eindspel

Klik hier