Bestuur

Bestuursleden:

Voorzitter en PR:

Arie Schakel
T: 0475-853659
E: arieschakel@gmail.com

Secretaris:
Wil Hoppers
T: 06-51829108
E: wjlhoppers@gmail.com

Penningmeester:
Ton Cremers
T: 0475-541278

Wedstrijdleider en PR:
Peter Simonis
T: 0475-459104, 06-43539245
E: schaakopa@gmail.com

Beheer website
Inge Bisschops
E: bisschops.cjh@gmail.com

Ere-voorzitter: Evert Nijgh +

Erelid: Wim Berden