Contributie

De contributie voor seniorleden bedraagt € 82 per jaar.
Gaarne over te maken vóór 1 oktober op bankrekening
NL 34 RABO 013.47.11.491
ten name van: SV ’t Stokpaardje RABO–bank Montfort