Ed Kessels overleden

In Memoriam Ed Kessels

Op vrijdag 25 januari 2019 is ons oud-lid Ed Kessels overleden. Op maandag 4 februari is in kleine kring afscheid van hem genomen en is hij gecremeerd. Enkele leden van onze vereniging waren hierbij aanwezig.

Ed heeft in zijn leven veel moeten meemaken. In 2008 verloor hij zijn zoon, in 2009 overleed zijn vrouw Tiny en in 2010 moest hij ook afscheid nemen van zijn dochter. Bewonderingswaardig was zijn optimisme om toch door te gaan.

Ed was een markante en aimabele schaakvriend. Hij was 29 jaar lid van onze vereniging, bezocht trouw onze clubavonden. In 2010 moest hij door familieomstandigheden en gezondsheidsproblemen echter afscheid nemen van onze vereniging. Ik citeer uit zijn afscheidsbrief: “Ik heb altijd met veel plezier bij de club geschaakt en ik bedank het bestuur en de leden hartelijk voor de gezellige sfeer en de kameraadschap. Ik neem met pijn in ’t hart afscheid.”